สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

จักร PEGASUS SEWING MACHINES

จักร PEGASUS  SEWING MACHINES
Pegasus Sewing Machines
Overlock / Safety Stitch
pegasus mx-5200
Overlock
PEGASUS MX5200
Overlock / Max. speed: 8000 rpm/ Stitch length adjustment/ Push-button Diff. feed ratio adjustment: Lever
pegasus ex-5200
Overlock
Pegasus EX5200 Series
Overlock/ Max. speed: 8500 rpm / Stitch length adjustment/ Push-button Diff. feed ratio adjustment/ Lever with micro-adjustment
pegasus m-752
Overlock
Pegasus M752 Series

Overlock / Max. speed: 7000 rpm/  Stitch length adjustment: Push-button/  Diff. feed ratio adjustment: Lever

pegasus m-852
Overlock
Pegasus M852 Series
Overlock/ Max. speed: 7000 rpm/ Stitch length adjustment: Push-button Diff. feed ratio adjustment: Lever
pegasus ext-5200
Overlock/ Variable Top Feed
Pegasus EXT5200 Series

Overlock/ Max. speed: 7000 rpm/ Stitch length adjustment: Push-button Diff. feed ratio adjustment: Lever with micro-adjustment

pegasus ex-5100
Overlock
Pegasus EX5100 Series

Overlock/ Max. speed: 8500 rpm/ Stitch length adjustment: Push-button Diff. feed ratio adjustment: Lever with micro-adjustment


pegasus ext-5100
Overlock/ Variable Top Feed
Pegasus EXT5100 Series
Overlock/ Max. speed: 7000 rpm/ Stitch length adjustment: Push-button Diff. feed ratio adjustment: Lever
pegasus ex-5200n
Overlock
Pegasus EX5200N Series
Overlock/ Max. speed: 8500 rpmStitch length adjustment: Push-button Diff. feed ratio adjustment: Lever with micro-adjustment
pegasus ex-5400
Overlock
Pegasus EX5400 Series
Overlock/ Max. speed: 8500 rpm/ Stitch length adjustment: Push-button Diff. feed ratio adjustment: Lever with micro-adjustment
pegasus e-256
Overlock/ Curved Needle
Pegasus E256 Series
Overlock/ Max. speed: 9000 rpm/ Stitch length adjustment: Crank Diff. feed ratio adjustment: Lever with micro-adjustment
pegasus ex-3200
Safety Stitch/ Overlock
Pegasus EX3200 Series
Safety Stitch-Overlock/ Max. speed: 7500 rpm/ Stitch length adjustment: Push-button Diff. feed ratio adjustment: Lever with micro-adjustment
pegasus mx-3200
Safety Stitch/ Overlock
Pegasus MX3200 Series
Safety Stitch-Overlock/ Max. speed: 7500 rpmStitch length adjustment: Push button Diff. feed ratio adjustment: Lever
pegasus m-732
Safety Stitch/ Overlock
Pegasus M732 Series
Safety stitch-Overlock/ Max. speed: 6500 rpm/ Stitch length adjustment: Push-button Diff. feed ratio adjustment: Lever
pegasus m-832
Safety Stitch/ Overlock
Pegasus M832 Series
Safety Stitch-Overlock/ Max. speed: 7000 rpm/ Stitch length adjustment: Push-button Diff. feed ratio adjustment: Lever
pegasus ext-3200
Safety Stitch/ Overlock/ Variable Top Feed
Pegasus EXT3200 Series
Safety Stitch-Overlock/ Max. speed: 7000 rpm/ Stitch length adjustment: Push-button Diff. feed ratio adjustment: Lever with micro-adjustment
pegasus ex-3200n
Safety Stitch/ Overlock
Pegasus EX3200N Series
Safety Stitch-Overlock/ Max. speed: 7500 rpm/ Stitch length adjustment: Push-button Diff. feed ratio adjustment: Lever with micro-adjustment
Double Chainstitch
pegasus w-522
Double Chainstitch/ Flatbed
Pegasus W522 Series
Double Chainstitch/ Max. speed: 5000 rpm/ Stitch length adjustment: Push-button Diff. feed ratio adjustment: Lever
pegasus w-674
Double Chainstitch/ Cylinder Bed
Pegasus W674 Series
Double Chainstitch/ Max. speed:4000 rpm/ Stitch length adjustment: Dial Diff. feed ratio adjustment
pegasus fw-200
Double Chainstitch/ Feed-Up-the-Arm/ Cylinder Bed
Pegasus FW200 Series

Double Chainstitch/ Max. speed: 4500 rpm/ Stitch length adjustment: Crank Diff. feed ratio adjustment: Lever

pegasus fv-200
Double Chainstitch/ Feed-Off-the-Arm/ Cylinder Bed
Pegasus FV200 Series
Double Chainstich/ Max. speed: 4500 rpm/ Stitch length adjustment: Lever Diff. feed ratio adjustment: Lever
pegasus tm-625
Double Chainstitch/ Needle Feed
Pegasus TM625 Series
Double Chainstitch/ Max. speed: 4300 rpm/ Stitch length adjustment: Dial Diff. feed ratio adjustment
Coverstitch
pegasus w-500
Coverstitch/ Flat Bed
Pegasus W500 Series
Coverstitch/ Max. speed: 6000 rpm/ Stitch length adjustment: Push-button Diff. feed ratio adjustment: Lever
pegasus wt-500
Coverstitch/ Flat Bed/ Variable Top Feed
Pegasus WT500 Series
Coverstitch/ Max. speed: 5500 rpm/ Stitch length adjustment: Push-button Diff. feed ratio adjustment: Lever
pegasus w-1500n
Coverstitch/ Flat Bed
Pegasus W1500N Series
Coverstitch/ Max. speed: 6000 rpm/ Stitch length adjustment: Push-button Diff. feed ratio adjustment: Lever
pegasus w-600
Coverstitch/ Cylinder Bed
Pegasus W600 Series
Coverstitch/ Max. speed: 6000 rpm/ Stitch length adjustment: Dial Diff. feed ratio adjustment: Lever
pegasus w-2600
Coverstitch/ Cylinder Bed
Pegasus W2600 Series

Coverstitch/ Max. speed: 7000 rpm/ Stitch length adjustment: Dial Diff. feed ratio adjustment: Lever

pegasus wt-600
Coverstitch/ Cylinder Bed/ Variable Top feed
Pegasus WT600 Series

Coverstitch/ Max. speed: 5500 rpm/ Stitch length adjustment: Dial Diff. feed ratio adjustment: Lever

pegasus w-700
Coverstitch/ Cylinder Bed
Pegasus W700 Series
Coverstitch/ Max. speed: 6000 rpm/ Stitch length adjustment: Push-button Diff. feed ratio adjustment: Lever
pegasus w-200
Coverstitch/ Cylinder Bed
Pegasus W200 Series
Coverstitch/ Max. speed: 5000 rpm/ Stitch length adjustment: Dial Diff. feed ratio adjustment: Lever
pegasus wt-200
Coverstitch/ Cylinder Bed/ Variable Top Feed
Pegasus WT200 Series
Coverstitch/ Max. speed: 5000 rpm/ Stitch length adjustment: Dial Diff. feed ratio adjustment: Lever
pegasus wt-169
Coverstitch/ Cylinder Bed/ Variable Top Feed
Pegasus WT169 Series
Coverstitch/ Max. speed: 4000 rpm/ Stitch length adjustment: Dial Diff. feed ratio adjustment: Lever
Pegasus- fw-600
Coverstitch/ Feed-Up-the-Arm/ Cylinder Bed
Pegasus FW600 Series
Coverstitch/ Max. speed: 4500 rpm/ Stitch length adjustment: Crank Diff. feed ratio adjustment: Lever
pegasus fs-700
Coverstitch/Feed-Off-the-Arm/ Cylinder Bed

Pegasus FS700 Series
Coverstitch/ Max. speed: 4200 rpm/ Stitch length adjustment: Crank Diff. feed ratio adjustment: Lever

Tags : จักรอุตสาหกรรม Pegasus /ขายจักรอุตสาหกรรม/จักรอุตสาหกรรม/จักรโพ้ง/จักรลา/จักรเข็มเดี่ยว/จักรเข็มคู่/จักรเย็บหนัง/จักรถักรางดุม/จักรติดกะดุม/จักรสอยปลายขา/จักรอุตสาหกรรมมือหนึ่ง/จักรอุตสาหกรรมมือสอง/อะไหล่จักร/อุปกรณ์ช่วยเย็บ

view