สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

จักร BROTHER SEWING MACHINES

จักร BROTHER SEWING MACHINES
Brother sewing machines
1 NEEDLE LOCKSTITCH MACHINES
Brother BS 7200B
Brother # S-7200A
Single Needle Direct Drive Straight Lock Stitcher with Thread Trimmer
Call or Email for Price
brother S 7220B
Brother # S-7220B
Single Needle, Needle Feed Lock Stitcher with Thread Trimmer
Call or Email for Price
ZIG-ZAG STITCH MACHINES
Brother ZM-851A
Brother # ZM-851A
Single Needle Zigzag Lock Stitcher
Call or Email for Price
brother Z-8560A
Brother # Z-8560A
Electronic Single Needle Zigzag Lock Stitcher with Thread Trimmer
Call or Email for Price
2 NEEDLE LOCKSTITCH MACHINES
Brother T-8420B
Brother # T-8420B
Twin Needle Lock Stitcher
Call or Email for Price
Brother T-8422A
Brother # T-8422A
Twin Needle Lock Stitcher
Call or Email for Price
Brother T-8720B
Brother # T-8720B
Twin Needle Lock Stitcher with Large Hook
Call or Email for Price
Brother T-8722A
Brother # T-8722A
Twin Needle Direct Drive Lock Stitcher with Large Hook and Thread Trimmer
Call or Email for Price
Brother T-8752A
Brother # T-8752A
Twin Needle Direct Drive Split Needle Bar Lock Stitcher with Large Hook and Thread Trimmer
Call or Email for Price
OFF-THE-ARM MACHINES
Brother DA-9270
Brother # DA-9270
Twin Needle / Three Needle Feed Off the Arm Double Chain Stitcher
Call or Email for Price
Brother DA-9280
Brother # DA-9280
Twin Needle / Three Needle Feed Off the Arm Double Chain Stitcher
Call or Email for Price
OVERLOCK / SAFETY STITCH MACHINES
Brother FB-N110
Brother # FB-N110
High Speed Single Needle Overlock Sewing Machine
Call or Email for Price
Brother FB-N210
Brother # FB-N210
High Speed Twin Needle Overlock Sewing Machine
Call or Email for Price
Brother FB-N310
Brother # FB-N310
High Speed Safety Stitch Sewing Machine
Call or Email for Price
Brother FB-V41A
Brother # FB-V41A
Ultra High Speed Single Needle Overlock Sewing Machine
Call or Email for Price
BARTACKING & PATTERN TACKING MACHINES
Brother KE-430D
Brother # KE-430D
Electronic Direct Drive Lockstitch Bar Tacker
Sewing Area: 40mm x 30mm

Call or Email for Price
Brother KE-434C
Brother # KE-434C
Electronic Lockstitch Pattern Tacker
Sewing Area: 100mm x 60mm
Call or Email for Price
Brother KE-435C
Brother # KE-435C
Electronic Lockstitch Pattern Tacker with Stepping Foot
Sewing Area: 100mm x 60mm
Call or Email for Price
Brother KE-436C
Brother # KE-436C
Electronic Lockstitch Pattern Tacker with Stepping Foot and Programming Function
Sewing Area: 100mm x 60mm
Call or Email for Price
Brother KE-484C
Brother # KE-484C
Electronic Lockstitch Pattern Tacker with Treble Hook
Sewing Area: 100mm x 60mm
Call or Email for Price
PATTERN SEWING MACHINES
Brother BAS-311G
Brother # BAS-311G
Direct Drive Programmable Electronic Pattern Sewer with Cylinder Bed
Sewing Area: 130mm x 100mm
Call or Email for Price
Brother BAS-326G
Brother # BAS-326G
Direct Drive Programmable Electronic Pattern Sewer with Cylinder Bed
Sewing Area: 220mm x 100mm
Call or Email for Price
Brother BAS-342G
Brother # BAS-342G
Programmable Electronic Pattern Sewer with Cylinder Bed
Sewing Area: 300mm x 200mm
Call or Email for Price
BUTTON HOLING MACHINES
Brother HE-800A
Brother # HE-800A
Electronic Lockstitch Button Holer
Call or Email for Price
Brother RH-9820
Brother # RH-9820
Electronic Eyelet Button Holer
Call or Email for Price
Brother RH-981A
Brother # RH-981A
Electronic Eyelet Button Holer
Call or Email for Price
BUTTON SEWING MACHINES
Brother BE-438D
Brother # BE-438D
  Electronic Direct Drive Lockstitch Button Sewer
Call or Email for Price
Brother BM-917B
Brother # BM-917B
Chain Stitch Button Sewer with Thread Trimmer
Call or Email for Price

Tags : จักรอุตสาหกรรม BROTHER/ขายจักรอุตสาหกรรม/จักรอุตสาหกรรม/จักรโพ้ง/จักรลา/จักรเข็มเดี่ยว/จักรเข็มคู่/จักรเย็บหนัง/จักรถักรางดุม/จักรติดกะดุม/จักรสอยปลายขา/จักรอุตสาหกรรมมือหนึ่ง/จักรอุตสาหกรรมมือสอง/อะไหล่จักร/อุปกรณ์ช่วยเย็บ

view